Følgende Krav bør stilles til underlaget.

» membranen må være helt vanntett
» membranen må ikke inneholde giftstoffer som skader plantene
» membranen må være motstandsdyktig mot
» humussyrer og gjennomgroing av røtter.

Polypropylen


Miljøtak sin miljømembran er et belegg av Polypropylen, spesielt beregnet for torvtak. Membranen har en bestandighet som gjør at den er både vantett og rotbestandig. Membranen festes mekanisk til underlaget, og skjøtene sveises med varmluft.

Torvtakmembran med sklisikring

I sammarbeid med vår fabrikk fikk vi våren 2012 , den nye miljømembranen fikk en ny overflate slik at det er lettvint å bevege seg på bratte tak.  

 

Skjulte/ Innvendige takrenner


Ved bruk av innvendig renne langs torvhaldstokken, brettes membranen opp på innsiden og ut over denne. På toppen klemmes membranen mot torvholdstokken med en trykkimpregnert lekt.
 Strø på litt singel/leca rundt drensrør som danner innvendig renne til nedløp.
Istapper og lekkasjer fra takrenner er et kjent problem med torvtak, ved å benytte innvendige takrenner blir lekkasjene borte, samt at istapper blir redusert til et minimum.

Teknisk informajson
Mål på drensrør er 86mm utvendig og 75mm innvendig.
Mål på nedløp er 75mm utvendig slik at nedløpsrør i plastbelagt stål passer rett på.